29มีนาคม-31มีนาคม   5เมษายน-7เมษายน   19เมษายน-21เมษายน   26เมษายน-28เมษายน   4พฤษภาคม-5พฤษภาคม   10พฤษภาคม-12พฤษภาคม   17พฤษภาคม-19พฤษภาคม   24พฤษภาคม-25พฤษภาคม   31พฤษภาคม-2มิถุนายน   7มิถุนายน-9มิถุนายน   14มิถุนายน-16มิถุนายน   21 มิถุนายน-23 มิถุนายน   28 มิถุนายน-30 มิถุนายน   5กรกฎาคม-7กรกฎาคม   12กรกฎาคม-14กรกฎาคม   19กรกฎาคม   27กรกฎาคม