รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  5 เมษายน  2564 - 7 เมษายน  2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64040001 16/7/2564      
NO.64040002 11/6/2564      
NO.64040003 14/05/2564      
NO.64040004   เลขที่ SB21040059  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/5/2564  
NO.64040005 14/05/2564      
NO.64040006 14/05/2564      
NO.64040007 14/05/2564      
NO.64040008 14/05/2564      
NO.64040009 11/6/2564      
NO.64040010 11/6/2564 เลขที่ BI6404033  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารไปแก้ไขวันที่ 20/4/2564  
NO.64040011 11/6/2564      
NO.64040012 11/6/2564      
NO.64040013 11/06/2564      
NO.64040014 11/06/2564      
NO.64040015 11/06/2564      
NO.64040016 14/05/2564      
NO.64040017 14/05/2564      
NO.64040018 11/6/2564      
NO.64040019 11/06/2564      
NO.64040020 16/07/2564      
NO.64040021 5/04/2564      
NO.64040022 14/05/2564      
NO.64040023 16/7/2564      
NO.64040024 16/7/2564      
NO.64040025 14/05/2564      
NO.64040026 14/05/2564      
NO.64040027 14/05/2564      
NO.64040028 14/05/2564      
NO.64040029 28/5/2564      
NO.64040030 28/5/2564      
NO.64040031 14/05/2564      
NO.64040032 11/06/2564      
NO.64040033 11/6/2564      
NO.64040034   ยกเลิกบัตร    
NO.64040035 14/05/2564      
NO.64040036 11/06/2564      
NO.64040037 14/05/2564      
NO.64040038 28/05/2564      
NO.64040039   เลขที่ BI640304-05  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี , ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณจิตราภณ นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 20/4/2564  
NO.64040040 16/07/2564      
NO.64040041 14/5/2564      
NO.64040042 14/05/2564      
NO.64040043 28/05/2564      
NO.64040044 14/05/2564      
NO.64040045 28/05/2564      
NO64040046 28/05/2564      
NO.64040047 28/5/2564 เลขที่ 8114007,8114005,80585344,8116112   ไม่มีต้นฉบับใบจดมิเตอร์ ,ไม่ให้ระบุรายละเอียดปี 2563 , เลขที่ 7953948 , 8005974 ตามลายเซ็นต์  ผู้จัดการโครงการใหม่ เอกสารต้นฉบับมาวางบิลกับสำเนาที่ให้หน่วยงานไม่ตรงกัน , ใบจดมิเตอร์ สำเนามีการแก้ไข ให้ คุณวรพล เซ็นต์ใหม่ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/4/2564  
NO.64040048 16/7/2564      
NO.64040049 14/5/2564      
NO.64040050 16/7/2564      
NO.64040051 14/5/2564      
NO.64040052 11/6/2564 เลขที่ 64033130 , 64036155 ไม่มีต้นฉบับใบขนส่งสินค้า เลขที่ DTN36403/1003 แนบมาพร้อมชุดวางบิล คุณภิรัตนำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 20/4/2564  
NO.64040053 14/05/2564      
NO.64040054 14/05/2564      
NO.64040055   เลขที่ BI2104-0075,BI2104-0096  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณธนพัฒน์ นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 21/4/2564  
NO.64040056 28/5/2564      
NO.64040057 11/06/2564      
NO.64040058 14/05/2564      
NO.64040059 14/5/2564      
NO.64040060 28/5/2564      
NO.64040061 16/7/2564      
NO.64040062 16/7/2564      
NO.64040063 28/5/2564      
NO.64040064 11/6/2564      
NO.64040065   ยกเลิกบัตร    
NO.64040066   ยกเลิกบัตร    
NO.64040067 14/05/2564      
NO.64040068 14/05/2564      
NO.64040069   6/04/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040070 14/05/2564      
NO.64040071 16/7/2564      
NO.64040072 14/5/2564      
NO.64040073 11/6/2564      
NO.64040074 11/06/2564      
NO.64040075 14/05/2564      
NO.64040076 11/06/2564      
NO.64040077 14/05/2564      
NO.64040078 14/05/2564      
NO.64040079 14/5/2564      
NO.64040080 11/06/2564      
NO.64040081 16/07/2564      
NO.64040082 16/07/2564 เลขที่ 64/03C328  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/4/2564  
NO.64040083 14/05/2564      
NO.64040084 16/7/2564 เลขที่ 64040066 , 6404072  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารไปแก้ไขวันที่ 19/4/2564  
NO.64040085 14/05/2564      
NO.64040086 14/05/2564      
NO.64040087 14/05/2564      
NO.64040088 11/06/2564      
NO.64040089 11/06/2564      
NO.64040090 16/7/2564 ติดต่อคุณปุ้ย รับบัตรคิววางบิลเพิ่ม    
NO.64040091 14/5/2564      
NO.64040092 14/5/2564      
NO.64040093 11/6/2564      
NO.64040094   เลขที่ 6401335 , 6401336 , 6401337,6401338  ไม่ได้เทียบหน่วยในใบส่งสินค้า คุณธีระพล นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 21/4/2564  
NO.64040095 11/6/2564 เลขที่ VB-6404-121 , VB-6404-112 , VB-6404-113  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณธีระพล นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 28/4/2564  
NO.64040096   เลขที่ 0141596  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า , ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณศศิธร นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 21/4/2564  
NO.64040097 14/05/2564      
NO.64040098 14/05/2564      
NO.64040099 11/06/2564      
NO.64040100   เลขที่ 6400002288 ,6400002287  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณจรัล นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 20/4/2564  
NO.64040101 11/6/2564      
NO.64040102 11/6/2564      
NO.64040103 11/6/2564      
NO.64040104 11/06/2564      
NO.64040105 14/05/2564      
NO.64040106 11/06/2564      
NO.64040107 11/06/2564      
NO.64040108 28/5/2564      
NO.64040109 11/6/2564      
NO.64040110 11/06/2564      
NO.64040111   เลขที่ BI2103008  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารไปแก้ไขวันที่ 20/4/2564  
NO.64040112   ยกเลิกบัตร    
NO.64040113 30/04/2564      
NO.64040114 16/07/2564      
NO.64040115 14/5/2564      
NO.64040116 14/05/2564      
NO.64040117 14/05/2564      
NO.64040118 14/05/2564      
NO.64040119 11/6/2564      
NO.64040120 14/05/2564      
NO.64040121   เลขที่ IS6402655 , IS6402656  ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงตามใบสั่งซื้อสินค้า คุณธนกร นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 26/4/2564  
NO.64040122 14/05/2564      
NO.64040123 14/05/2564      
NO.64040124 11/06/2564      
NO.64040125 11/6/2564      
NO.64040126 11/06/2564      
NO.64040127 14/05/2564      
NO.64040128   เลขที่ 64030208  ไม่มีต้นฉบับใบส่งมอบงาน  รับเอกสารคืน 17/5/2564  
NO.64040129 14/05/2564      
NO.64040130 14/05/2564      
NO.64040131 11/6/2564      
NO.64040132 14/05/2564      
NO.64040133 11/06/2564      
NO.64040134 11/06/2564      
NO.64040135 14/5/2564      
NO.64040136 11/06/2564      
NO.64040137 11/06/2564      
NO.64040138   ยกเลิกบัตร    
NO.64040139 11/06/2564      
NO.64040140 11/6/2564      
NO.64040141   7/4/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน