รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  29 มีนาคม  2564 - 31 มีนาคม  2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64030551 11/06/2564      
NO.64030552 14/05/2564      
NO.64030553   เลขที่ IV21/03/3867 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณวัชระนำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 6/4/2021  
NO.64030554 11/06/2564      
NO.64030555 14/05/2564      
NO.64030556 14/05/2564      
NO.64030557 14/05/2564 เลขที่ 640203-01  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี คุณจิตราภณ นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 20/4/2021  
NO.64030558 11/06/2564      
NO.64030559 11/6/2564      
NO.64030560 14/5/2564      
NO.64030561 11/6/2564      
NO.64030562 30/04/2564      
NO.64030563 14/05/2564      
NO.64030564 14/05/2564      
NO.64030565 11/06/2564      
NO.64030566 11/06/2564      
NO.64030567 11/6/2564      
NO.64030568  29/03/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64030569 16/07/2564      
NO.64030570 14/5/2564      
NO.64030571 11/06/2564      
NO.64030572 28/05/2564      
NO.64030573 14/5/2564      
NO.64030574 11/06/2564      
NO.64030575 14/05/2564      
NO.64030576 14/05/2564      
NO.64030577 14/05/2564      
NO.64030578   29/03/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64030579 14/5/2564      
NO.64030580   เลขที่ 040698  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า , ใบกำกับภาษีต้องระบุยอดเงินหักมัดจำ คุณเพ็ญทิพย์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 4/5/2564  
NO.64030581   เลขที่ AP6403-0510  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า พนักงานที่มาวางบิลชุดใหม่เซ็นต์ผู้ส่งสินค้าแล้ววางบิลใหม่ วันที่ 7/4/2564  
NO.64030582   29/03/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64030583 14/05/2564      
NO.64030584 16/7/2564      
NO.64030585 11/6/2564      
NO.64030586 14/05/2564      
NO.64030587 11/06/2564      
NO.64030588 16/07/2564 เลขที่ 2103164 , 2103132 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณภูษิต นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 22/4/2564  
NO.64030589 14/05/2564      
NO.64030590 14/05/2564      
NO.64030591 16/7/2564      
NO.64030592 16/07/2564 เลขที่ 6403/309  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 6/4/2546  
NO.64030593 14/05/2564      
NO.64030594 11/6/2564      
NO.64030595 11/06/2564      
NO.64030596   ยกเลิกบัตร    
NO.64030597 28/5/2564      
NO.64030598 11/6/2564      
NO.64030599 14/05/2564      
NO.64030600 11/06/2564      
NO.64030601 14/05/2564      
NO.64030602 11/6/2564      
NO.64030603 14/05/2564      
NO.64030604 11/06/2564      
NO.64030605 16/07/2564      
NO.64030606 14/05/2564      
NO.64030607 14/05/2564      
NO.64030608   30/03/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64030608     เลขที่ 64/03/012 , 64/03/013  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณสุรยุทธ นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 5/4/2564  
NO.64030609 14/05/2564      
NO.64030610 14/05/2564      
NO.64030611 14/05/2564 ติดต่อคุณปุ้ยรับบัตรคิววางบิลเพิ่ม    
NO.64030612 14/05/2564      
NO.64030613 14/05/2564      
NO.64030614 30/4/2564      
NO.64030615 14/5/2564      
NO.64030616 14/05/2564      
NO.64030617 11/06/2564      
NO.64030618 11/6/2564      
NO.64030619 11/6/2564      
NO.64030620 16/7/2564      
NO.64030621 14/5/2564      
NO.64030622 16/7/2564      
NO.64030623 11/6/2564      
NO.64030624 11/06/2564      
NO.64030625 16/07/2564      
NO.64030626 14/05/2564      
NO.64030627 11/06/2564      
NO.64030628 14/05/2564      
NO.64030629 11/06/2564      
NO.64030630 11/06/2564      
NO.64030631 11/6/2564      
NO.64030632 14/05/2564      
NO.64030633 11/06/2564      
NO.64030634 30/04/2564      
NO.64030635 11/06/2564      
NO.64030636 14/05/2564      
NO.64030637 14/5/2564      
NO.64030638 11/06/2564      
NO.64030639 11/06/2564      
NO.64030640 14/05/2564      
NO.64030641 11/06/2564      
NO.64030642 11/6/2564 เลขที่ SA640311026  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณชานนท์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 19/4/2564  
NO.64030643 16/7/2564      
NO.64030644 11/6/2564      
NO.64030645    31/03/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64030646    31/03/2564    สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64030647 14/5/2564      
NO.64030648 14/05/2564      
NO.64030649 14/05/2564      
NO.64030650 14/5/2564      
NO.64030651 28/05/2564      
NO.64030652 11/06/2564 เลขที่ 64BI0301941  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณเอกรัตน์ นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 20/4/2564  
NO.64030653 11/06/2564      
NO.64030654 11/6/2564      
NO.64030655 11/6/2564      
NO.64030656 16/07/2564      
NO.64030657 14/05/2564      
NO.64030658 11/6/2564      
NO.64030659 11/6/2564      
NO.64030660  31/03/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64030661 16/07/2564      
NO.64030662 14/05/2564      
NO.64030663 11/06/2564      
NO.64030664 28/05/2564      
NO.64030665 16/07/2564      
NO.64030666 11/06/2564      
NO.64030667 28/05/2564      
NO.64030668 14/5/2564      
NO.64030669 11/6/2564      
NO.64030670 14/05/2564      
NO.64030671 14/05/2564