รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  12 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม  2563
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน หมายเหตุ
NO.63100139 13/11/2563  
NO.63100140 13/11/2563  
NO.63100141 11/12/2563  
NO.63100142 11/12/2563  
NO.63100143 13/11/2563  
NO.63100144 13/11/2563 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย PB-20100164 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า
NO.63100145 13/11/2563  
NO.63100146 30/10/2563 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย เลขที่ 01346 ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี
NO.63100147 13/11/2563  
NO.63100148 27/11/2563  
NO.63100149 11/12/2563  
NO.63100150 13/11/2563  
NO.63100151 11/12/2563  
NO.63100152 11/12/2563  
NO.63100153 27/11/2563  
NO.63100154 11/12/2563  
NO.63100155 13/11/2563  
NO.63100156 13/11/2563  
NO.63100157 15/1/2564 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย BI2010046 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับ
NO.63100158 11/12/2563  
NO.63100159 27/11/2563  
NO.63100160 13/11/2563  
NO.63100161   12/10/2563   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน
NO.63100162   12/10/2563   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน
NO.63100163 11/12/2563 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย เลขที่100625950  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งชื้อ
NO.63100164 11/12/2563  
NO.63100165 13/11/2563  
NO.63100166 15/1/2564  
NO.63100167 13/11/2563  
NO.63100168 11/12/2563  
NO.63100169 13/11/2563  
NO.63100170 13/11/2563  
NO.63100171 13/11/2563  
NO.63100172 11/12/2563  
NO.63100173 13/11/2563  
NO.63100174 13/11/2563  
NO.63100175 11/12/2563  
NO.63100176 13/11/2563  
NO.63100177 11/12/2563  
NO.63100178 30/10/2563  
NO.63100179   เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย เลขที่630923-24 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า
NO.63100180 11/12/2563  
NO.63100181 15/1/2564  
NO.63100182 11/12/2563  
NO.63100183 13/11/2563  
NO.63100184 15/1/2564  
NO.63100185 15/1/2564  
NO.63100186 15/1/2564 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย BI6310055 แก้ไขรายการใบส่งสินค้าต้องมีลายเซ็นต์กำกับ
NO.63100187 27/11/2563  
NO.63100188 13/11/2563  
NO.63100189 13/11/2563 ติดต่อคุณปุ้ย รับใบเสร็จรับเงินคืน
NO.63100190 13/11/2563  
NO.63100191 15/1/2564 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย เลขที่ 20BV10003744  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า
NO.63100192 15/1/2564 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย เลขที่ ATS63-07339  วางบิลไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ
NO.63100193 13/11/2563  
NO.63100194 15/1/2564  
NO.63100195 15/1/2564 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย IV6317686  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า
NO.63100196   เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย  IV6300596    ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า
NO.63100197 13/11/2563  
NO.63100198 11/12/2563  
NO.63100199  14/10/2563   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน
NO.63100200 13/11/2563  
NO.63100201 11/12/2563  
NO.63100202 13/11/2563  
NO.63100203 13/11/2563  
NO.63100204 11/12/2563  
NO.63100205 27/11/2563  
NO.63100206 11/12/2563  
NO.63100207 27/11/2563  
NO.63100208 13/11/2563  
NO.63100209 13/11/2563  
NO.63100210 13/11/2563  
NO.63100211 11/12/2563  
NO.63100212 11/12/2563  
NO.63100213 13/11/2563  
NO.63100214 13/11/2563 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย BI6302903  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ
NO.63100215 11/12/2563  
NO.63100216 11/12/2563  
NO.63100217 13/11/2563  
NO.63100218 11/12/2563  
NO.63100219 15/1/2564  
NO.63100220 15/1/2564  
NO.63100221 13/11/2563  
NO.63100222 11/12/2563  
NO.63100223 11/12/2563 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย BI0131504 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับ
NO.63100224   เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย SL0001/005850 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า
NO.63100225 27/11/2563  
NO.63100226 13/11/2563  
NO.63100227 13/11/2563  
NO.63100228 13/11/2563  
NO.63100229 11/12/2563  
NO.63100230 11/12/2563  
NO.63100231 13/11/2563  
NO.63100232 15/1/2564  
NO.63100233 13/11/2563 ยกเลิก PO1245,1085 แก้ไขเอกสาร พี่จูนแจ้ง K.หนู 02/11 แล้ว
NO.63100234   เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย  E370976478 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้าต้นฉบับ
NO.63100235 13/11/2563 ติดต่อคุณปุ้ย รับใบเสร็จรับเงินคืน
NO.63100236   เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย CF6300448  ไม่มีต้นฉบับใบส่งของเช่า
NO.63100237 11/12/2563  
NO.63100238 13/11/2563  
NO.63100239   14/10/2563   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน
NO.63100240 13/11/2563  
NO.63100241 13/11/2563 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย IN00268 ไม่มีลายเซ็นต์ จป.ในใบลงเวลา
NO.63100242 11/12/2563  
NO.63100243 11/12/2563  
NO.63100244 13/11/2563  
NO.63100245 13/11/2563  
NO.63100246 15/1/2564 เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณปุ้ย 63/10C073 , 10C074  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า
NO.63100247 11/12/2563  
NO.63100248 11/12/2563  
NO.63100249 11/12/2563