ข้อมูลนักลงทุน

แบบ 56-1 One Report


แบบ 56-1 One Report 2566                           28/03/2567                         


แบบ 56-1 One Report 2565                           27/03/2566                         


แบบ 56-1 One Report 2564                           29/03/2565                         


แบบ 56-1 One Report 2563                           06/04/2564                         


รายงานประจำปี 2562                                       21/04/2563                         


รายงานประจำปี 2561                                       23/04/2562                         


 

 


แบบ 56-1


แบบ 56-1 ปี 2562                                            30/03/2563                         


แบบ 56-1 ปี 2561                                            29/03/2562                         


แบบ 56-1 ปี 2560                                            30/03/2561                         


แบบ 56-1 ปี 2559                                            31/03/2560                         


 

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited