ข้อมูลนักลงทุน

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

  
 

               ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ 3,904.86ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 1.115 บาท/หุ้น โดยเมื่อรวมรายได้ของบริษัทในเครือแล้ว ทำให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,564.79 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้นตามงบรวม 0.783 บาท/หุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายปันผลในอัตรา 0.40 บาท/หุ้น โดยจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติ

                สำหรับในปี 2564 สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงระบาดเป็นระลอก ยังคงส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประทศ แม้ว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนออกมาได้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับมาสู่ระดับปกติได้   แต่อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังจากความพยายามหลายด้านทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล รวมถึงการปรับตัวของภาคประชาชน จึงทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของปี 2564 ที่ผ่านมายังพอประคองตัวไปได้ สำหรับงานก่อสร้างบริษัทฯ ยังสามารถหางานและสร้างรายได้และกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจ   ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการแนวราบ 2 โครงการ 

สำหรับปี 2565 เมื่อพิจารณาจากงานในมือของบริษัทฯ (Backlog) ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจผลิตผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ รวมไปถึงผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ และ กำไรได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามการบริหารงานด้านกระแสเงินสดยังคงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยเชื่อว่าการมีเงินสดที่เพียงพอจะทำให้บริษัทฯได้เปรียบในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวในขณะนี้ 

               สุดท้ายนี้ผมและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผมและฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ซึ่งผมจะนำพาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้ามั่นคง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นตลอดไป

 

                                                                                                                                                                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                                                                                                                             (นายวิโรจน์  เจริญตรา)
                                                                                                                                                                                                                                                                 กรรมการผู้จัดการ
                                                                                                                                                                                                                                                                 25 มีนาคม 2565

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021-2022 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited