ร่วมงานกับเรา


          บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2538 จากการรวมตัวของวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในแขนงต่าง ๆ   ประกอบด้วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภทที่มีลูกค้าทั้งทางภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กที่ต้องดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิด
          จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญตามคำขวัญของบริษัท “Together, We Build Trust” โดยเน้นในด้านการสร้างงานที่มีคุณภาพงบประมาณที่เหมาะสมและการดำเนินงานที่ตรงต่อเวลา นอกนั้นยังคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้ตามกรอบนโยบายบริษัท
ขณะนี้ บริษัท เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงสายงาน มีความสามารถ และสนใจที่จะร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครมาที่


บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 ถ.บอนสตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-960-1380-9 ต่อ 172 ติดต่อ คุณธงชัย สุถาลา
อีเมล์ : thongchai@prebuilt.co.th

สมัครออนไลน์ได้ที่

จำนวนที่รับ :  1 อัตรา

ลักษณะงาน :  1. ควบคุมงานสร้างบ้านเดี่ยว ตรวจสอบงานต่างๆของผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ให้แล้วเสร็จตามแผน ในระยะเวลาที่กำหนด 

                      2. รับลูกค้า เพื่อตรวจบ้าน DF1 - 2 ก่อนการโอนบ้าน / หลังโอนบ้าน

                      3. วางแผนจัดเตรียมคิวตรวจรับบ้านกับลูกค้า

                      4. จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  / ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน   :  1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

                                    2. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาก่อสร้าง / โยธา

                                    3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร

                                    4. มีประสบการณ์ในการรับลูกค้า / ตรวจ Defect

                                    5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

                                    6. สามารถใช้โปรแกรม MS

 

จำนวนที่รับ :  3 อัตรา

ลักษณะงาน :  1. ควบคุมงานสร้างบ้านเดี่ยว ส่วนโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานส่วนกลาง  ตรวจสอบงานต่างๆของผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ให้แล้วเสร็จตามแผน ในระยะเวลาที่กำหนด 

                      2. ประสานงาน ดูแลไฟฟ้า ประปา ของโครงการ

                     

คุณสมบัติผู้สมัครงาน   :  1. เพศ ชาย / หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

                                    2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

                                    3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ทั้งงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

                                    4. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพบ้าน การตรวจรับบ้าน ตามมาตรฐานที่กำหนด

                                    5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ตรงต่อเวลา

                                    6. สามารถใช้โปรแกรม MS , AutoCad

จำนวนที่รับ :  1  อัตรา

ลักษณะงาน :  ทำแผน shop และศึกษาแบบ, จัดทำ shop เพื่อส่งขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงาน, ติดตามผลการอนุมัติ+แก้ไข shop+กระจาย shop ให้ผู้ที่เีกี่ยวข้องทราบและใช้ shop ที่ update รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Rewit ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน   :  1. รับ ชาย/ หญิง อายุ 30 - 45 ปี
2. จบ ปวส. ขึ้นไป ด้าน ก่อสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ 
3. ประสบการณ์ทำแบบก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ทำแบบด้วยระบบ BIM 1 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ :  1 อัตรา

ลักษณะงาน :  ถอดปริมาณงานเครื่องกล ได้ ,เช็คราคาวัสดุและค่าแรง ติดต่อประสานงานร้านค้า , รวบรวมราคา และตรวจสอบ เพื่อคำนวณต้นทุนโครงการ , ร่วมฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดที่จำเป็น ต่อการเสนอราคา

                     

คุณสมบัติผู้สมัครงาน   :1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี 

2.จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
3. มีความรู้ด้าน MS Office เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี ขึ้นไป
5. มีความรับผิดชอบสูง และเป็นระเบียบ
6. สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถอ่านแบบแปลน และมีความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ทางด้านเครื่องกล

ติดต่อเรา

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02- 960 1380-9
แฟกซ์ : 02-960 1394
อีเมล์ : admin@prebuilt.co.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@prebuilt.co.th

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited