ร่วมงานกับเรา


          บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2538 จากการรวมตัวของวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในแขนงต่าง ๆ   ประกอบด้วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภทที่มีลูกค้าทั้งทางภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กที่ต้องดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิด
          จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญตามคำขวัญของบริษัท “Together, We Build Trust” โดยเน้นในด้านการสร้างงานที่มีคุณภาพงบประมาณที่เหมาะสมและการดำเนินงานที่ตรงต่อเวลา นอกนั้นยังคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้ตามกรอบนโยบายบริษัท
ขณะนี้ บริษัท เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงสายงาน มีความสามารถ และสนใจที่จะร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครมาที่


บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 ถ.บอนสตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-960-1380-9 ต่อ 172 ติดต่อ คุณธงชัย สุถาลา
อีเมล์ : thongchai@prebuilt.co.th

สมัครออนไลน์ได้ที่

ติดต่อเรา

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02- 960 1380-9
แฟกซ์ : 02-960 1394
อีเมล์ : admin@prebuilt.co.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@prebuilt.co.th

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited