อาคารวานิสสา (VANISSA BUILDING)

อาคารวานิสสา (VANISSA BUILDING)

ชื่อโครงการ : อาคารวานิสสา (VANISSA BUILDING)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จํากัด
ประเภทโครงการ : ออฟฟิศ/สำนักงาน
ที่ตั้งโครงการ : ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มก่อสร้าง : มิถุนายน 2562

โครงการที่กำลังก่อสร้างอื่นๆ

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited