Pre-Built Public Company Limited

PREB เดินหน้าลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ล่าสุดจับมือกลุ่ม Enrich ร่วมลงทุนโครงการ AI ทาวน์โฮมคนรุ่นใหม่บนถนนราชพฤกษ์ เริ่มทยอยส่งมอบบ้านภายในปี 2563 นี้ และคาดว่าใช้เวลาในการปิดโครงการไม่เกินกลางปี 2564

อ่านเพิ่มข้อมูลเพิ่มได้ที่นี้

ข้อมูลแหล่งข่าวจาก :share2trade.com