Pre-Built Public Company Limited

THE FORESTIAS

  • June 11, 2021
  • Sainatee Kamenkatkar

โครงการคอนโดมิเนียมได้รับการอนุมัติสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ขณะนี้งานตอกเสาเข็มได้เสร็จสิ้นลงทั้งโครงการแล้ว