มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อาคารเรียนรวม

โครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อาคารเรียนรวม

ชื่อโครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อาคารเรียนรวม
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ที่ตั้งโครงการ : รังสิต กรุงเทพฯ
เริ่มการก่อสร้าง : –

ความคืบหน้าโครงการ
50%