TELA THONGLOR

โครงการ TElA THONGLOR

ชื่อโครงการ             : TELA Thonglor (เทลล่า ทองหล่อ) 
เจ้าของโครงการ       : บริษัท เกษร วัฒนา จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ  :ซอย ทองหล่อ สุขุมวิท 55

ลักษณะโครงการ      : คอนโด High Rise 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 84 ยูนิต

พื่นทีก่อสร้าง            : 27,000 ตารางเมตร

เริ่มงานก่อสร้างโครงการ : วันที่ 23 กันยายน 2559  

ความคืบหน้าของโครงการ
98.9%