TARGET PLACE, HOTEL AND EXECUTIVE SERVICE RESIDENCE

โครงการ TARGET PLACE, HOTEL AND EXECUTIVE SERVICE RESIDENCE

ชื่อโครงการ : Target Place, Hotel and Executive Service Residence
เจ้าของโครงการ :บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ :20 ซ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ลักษณะโครงการ : อาคารโรงแรม สูง 32 ชั้น

เริ่มการก่อสร้าง : 21 กรกฎาคม 2560

ความคืบหน้าของโครงการ
50%