PROJECT PUEY’S 100 BUILDING

โครงการ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ตั้งโครงการ : ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลักษณะโครงการ : อาคารสูง 3 ชั้น 1 หลัง และชั้นจอดรถใต้ดิน 1 ชั้น

เริ่มงานก่อสร้างโครงการ : 27 กรกฎาคม 2559

พื้นที่ก่อสร้าง : 60,000.00 ตารางเมตร

ความคืบหน้าของโครงการ
Project Progress 91%