PREMIO QUINTO

โครงการ PREMIO QUINTO

ชื่อโครงการ : Premio Quinto – เสนานิคม

เจ้าของโครงการ : บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตัดรถไฟฟ้าสถานีเสนานิคม

เริ่มการก่อสร้าง : –

ความคืบหน้าของโครงการ
50%