Premio Quinto

โครงการ: Premio Quinto – เสนานิคม

เจ้าของโครงการ:บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ถนนพหลโยธิน ตัดรถไฟฟ้าสถานีเสนานิคม