อาคารพระผู้ปราบมาร เฟส1-2

โครงการ: อาคารพระผู้ปราบมาร เฟส1-2

เจ้าของโครงการ: วัดพระธรรมกาย
ที่ตั้งโครงการ: อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี