มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อาคารเรียนรวม

โครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อาคารเรียนรวม

เจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ที่ตั้งโครงการ: รังสิต กรุงเทพฯ