มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

โครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

เจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ที่ตั้งโครงการ: รังสิต กรุงเทพฯ