PARK ORIGIN THONGLOR

โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR

ชื่อโครงการ :​ PARK ORIGIN THONGLOR
เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ทองหล่อ ซอย10

เนื้อที่โครงการ : ที่ดินประมาณ 5-3-90.9  ไร่

จำนวนยูนิต : รวม 1,182 ยูนิต

เริ่มงานก่อสร้างโครงการ : Q2/2562

คาดว่าจะแล้วเสร็จ : Q2/2565

ความคืบหน้าของโครงการ
Web Designer 3%