PARK ORIGIN PHAYATHAI

โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI

ชื่อโครงการ : Park Origin Phayathai

เจ้าของโครงการ : บริษัท พาร์ค ออริจิ้น พญาไท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : พญาไท
เริ่มการก่อสร้าง : –

ความคืบหน้าของโครงการ
50%