ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

IR CONTACT

ติดต่อแผนก IR สำนักงานใหญ่ 
Tel.: 02-960-1380-9 ต่อ 240
Email: ir@prebuilt.co.th
Facebook: www.facebook.com/preb.set