IDEO MOBI EAST POINT

โครงการ IDEO MOBI EAST POINT

ชื่อโครงการ : IDEO MOBI SUKHUMVIT EASTPOINT
เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บางนา ทู จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่โครงการ : 7-3-24.5 ไร่

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม, จำนวน 2 อาคาร สูง 32 ชั้น
ยูนิต : 1,162 ยูนิต

ความคืบหน้าของโครงการ
25%