อาคารพระผู้ปราบมาร เฟส1-2

โครงการ อาคารพระผู้ปราบมาร เฟส1-2

ชื่อโครงการ : อาคารพระผู้ปราบมาร เฟส1-2
เจ้าของโครงการ : วัดพระธรรมกาย
ที่ตั้งโครงการ : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เริ่มการก่อสร้าง : –

ความคืบหน้าของโครงการ
50%