BEATNIQ SUKHUMVIT 32

โครงการ BEATNIQ SUKHUMVIT 32

ชื่อโครงการ :Beatniq Sukhumvit 32

เจ้าของโครงการ :บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ :สุขุมวิท 32

ลักษณะโครงการ :อาคาร ค.ส.ล. สูง 34 ชั้น และชั้นดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

เริ่มงานก่อสร้างโครงการ : 1 มีนาคม 2259

ความคืบหน้าของโครงการ
99.9%