ภาพงาน “PREB” Opportunity Day วันที่ 19 มีนาคม 2562