ภาพงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)  วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คลิปวีดีโอ >>