พิธีมอบประกาศนียบัตร…

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองเเละเป็นสมาชิกเเนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต